Ετήσια εισφορά 2023

Όλες οι εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Κύπρο, άσχετα με το αν είναι ενεργές ή όχι, ή αν έχουν περιουσιακά στοιχεία ή όχι, είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν το ποσό των Ευρώ 350 ως ετήσιο τέλος κάθε χρόνο. Η τελευταία ημέρα πληρωμής του ετήσιου τέλους για το έτος 2023 είναι στις 30 Ιουνίου 2023.

Τυχόν καθυστέρηση στην πληρωμή του ετήσιου τέλους, ο Έφορος Εταιρειών θα επιβάλει πρόστιμο. Εάν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε την πληρωμή του ετήσιου τέλους εκ μέρους σας, παρακαλώ ενημερώστε μας. Εάν επιθυμείτε να διευθετήσετε την πληρωμή μόνοι σας παρακαλώ όπως μας αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής για τα αρχεία μας στο lyudmila.k@atca.com.cy.

Contact Us

    Accounting firm Cyprus
    en_GB