EXTENSION TO THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF THE INCOME TAX RETURNS FOR THE YEAR OF 2019 AND PAYMENT OF INCOME TAX DUE.

English

By an Order of the Minister of Finance,  dated 1st June 2020,  the deadline for the electronic submission of the 2019 income tax returns for employees, pensioners (Form T.D.1)  and self-employed persons (Form T.D.1 self-employed) with turnover not exceeding the € 70,000 is extended until 30th October 2020.  The extension also applies to the payment of the related income tax due. 

It should be noted that the obligation to submit an Income Tax Return for the year 2019, arises ONLY when the Gross Annual Income exceeds € 19,500. 

Ελληνικα 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2019 για: (α) μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1) και (β) αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000 (ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020). Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτ.) για το έτος 2019, προκύπτει ΜΟΝΟ όταν το Μεικτό Ετήσιο Εισόδημα υπερβαίνει τις €19,500

Happy Easter

ATCA takes this opportunity to wish you a very Happy and Safe Easter.

Due to these unprecedented events, we are all obliged to spend these special days in our homes without family gatherings, without being able to follow our customs and traditions, but with the conviction that together, we will overcome these difficult moments.
Although we will not be able to celebrate our Easter Holidays like we used to, it is important to always have in mind the message behind Easter:
“Hope should never be lost for as dark as the road may seem, because there will always be light at the end of it”.

We are fully committed to ensuring your success by standing next to you.
Thank you for choosing us.

#STAYSAFESTAYHOME!

Kindly note our office will be closed on the following dates:
17th  April 2020 (Good Friday);
20th April 2020 (Easter Monday); and
21st April 2020 (Easter Tuesday)

Η ATCA με αυτή την ευκαιρία σας εύχεται Καλό και Ασφαλές Πάσχα

Λόγω αυτών των πρωτοφανών γεγονότων, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να περάσουμε αυτές τις γιορτινές μέρες στα σπίτια μας χωρίς οικογενειακές συγκεντρώσεις, χωρίς τα έθιμα και τις παραδόσεις μας αλλά με την πεποίθηση ότι μαζί θα ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Παρόλο που δεν θα είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε την γιορτή του Πάσχα όπως έχουμε συνηθίσει είναι σημαντικό να θυμηθούμε το μήνυμα αυτών των γιορτινών ημερών:

«Η ελπίδα δεν πρέπει ποτέ να χαθεί όσο σκοτεινός και εάν φαίνεται ο δρόμος, γιατί  πάντα στο τέλος θα υπάρχει φως».

Γι’ αυτόν το λόγο ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ  ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ!

Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε την επιτυχία σας στεκόμενοι δίπλα σας.

Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε.

Παρακαλώ σημειώσετε ότι το γραφείο μας θα είναι κλειστό τις ακόλουθες ημερομηνίες:

17 Απριλίου 2020 (Μεγάλη Παρασκευή)

20 Απριλίου 2020 (Δευτέρα του Πάσχα) και

21 Απριλίου 2020 (Τρίτη του Πάσχα)

Μέτρα για αντιμετώπιση του κορωνοϊού – Covid 19

Μέτρα για αντιμετώπιση του κορωνοϊού – Covid 19

 • ΓΕΣΥ:
  • Μη καταβολή της πρόσθετης καταβολής στο ΓΕΣΥ που προγραμματίζεται την 31ηΜαρτίου 2020 για δύο μήνες από εργοδότες, εργαζόμενους και το κράτος,  για ενίσχυση του τομέα υγείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του ιού και για μη επηρεασμό των εισοδημάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν από το κράτος.
 • ΦΠΑ:
  • Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Αφορά επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από 1 εκ. ευρώ σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος των εργασιών μειώθηκε πέραν του 25%, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020. Αυτό το μέτρο αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων και είναι περίπου 240 εκ. ευρώ.
  • Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και από 9% σε 7% για περίοδο τριάμισι μηνών, αμέσως μετά τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας προς ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τόνωση της κατανάλωσης. Κόστος 70 εκ. ευρώ.
 • Φόρος Εισοδήματος:
  • Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
  • Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για όσους είχαν υποχρέωση να το πράξουν μέχρι την 31.3.2020. Η νέα προθεσμία είναι 31.5.2020
 • Τραπεζικός τομέας:
  • Η ΕΚΤ έχει ήδη μελετήσει μέτρα και με συνδρομή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, προς στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων. Στα πλαίσια των νέων μέτρων, τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με σημαντικά ευνοϊκούς όρους. Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από την ΕΚΤ αφορούν μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των αποθεμάτων κεφαλαίων, που για τις κυπριακές συστημικές τράπεζες υπολογίζονται πέραν του 1,3 δις. Ευρώ. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει περαιτέρω μέτρα τοπικού χαρακτήρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τμήμα Κοινωνικών ασφαλίσεων:

 • Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.
 • Για την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται στο παρόν στάδιο να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, θα παραχωρείται επίδομα ως ακολούθως:
 • Για γονέα με μισθό μέχρι €2.500: για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.
 • Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται/λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν τη δικαιούται, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο που βρίσκεται σε υποχρεωτικό περιορισμό.
 • Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, εάν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται οι γιαγιάδες και παππούδες. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.
 • Η εν λόγω άδεια εφαρμόζεται για γονείς προσώπων με αναπηρίες και εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, όπως πιο πάνω που αναφέρεται το 15οέτος ηλικίας, νοουμένου ότι δεν παραχωρείται για τα εν λόγω πρόσωπα επίδομα φροντίδας.
 • Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα τους θα είναι ωσάν να ήταν εργαζόμενοι.
 • Για το δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους Υπουργούς ότι πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην οικία τους για φροντίδα τους παιδιών τους, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάσταση τους.

Σχέδιο Αναστολής Εργασιών:

 • Σε όσες επιχειρήσεις έχει σήμερα αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% εφαρμόζεται ειδικό Σχέδιο Αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων, με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα οιεπηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. Όπως γνωρίζετε το ανεργιακό επίδομα είναι περίπου 60% του μισθού.
 • Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων, ύψους €10εκ, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%. Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθολογικού κόστους των υπαλλήλων. Οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του Σχεδίου θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη.

Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας:

 • Καταβολή επιδόματος, το οποίο θα ισούται με τις πλήρεις απολαβές που λαμβάναν τόσο καιρό, σε περίπου 5000 πρόσωπα που απασχολούνται σε απογευματινά και βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», και άλλα προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε:

 • Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσής της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.
 • Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε εργαζομένους με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.
 • Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, τη σύνταξη γήρατος όπως ονομαζόταν, και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας, νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.
 • Για σκοπούς ενίσχυσης των αυτοτελώς εργαζομένων, το επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στους μισθωτούς, δηλαδή από την τέταρτη ημέρα, αντί από την ένατη όπως ισχύει σήμερα.
 • Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.
 • Δημιουργία κινητώνσυνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα, φάρμακα που έχουν ανάγκη σε περίπτωση κατά την οποία βρίσκονται απομονωμένοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.

Cyprus Notional Interest (NID) Deduction

PREFACE

Companies can be financed via debt, equity or a combination of both. Debt – mostly in the form of loans – generates interest expense, which is usually a tax-deductible expense for the borrower. Equity on the other hand is associated with dividends, which are not deductible for tax purposes. This creates an incentive for companies to be funded via debt as opposed to equity. The Cypriot Notional Interest Deduction provisions (NID) introduced on 18 July 2016 aim to equalize this imbalance by introducing a servicing cost for equity. In simple terms, a Cyprus company financed with new equity is eligible to an annual notional deduction like interest. This deduction, if properly structured, can significantly reduce the taxable profits of a Cyprus company to an effective tax rate as low as 2,5%

Read More

Cyprus Tax Residence Certificate

PREFACE

Set out below is a summary of the main requirements and conditions that must be met for an individual to obtain a tax residency certificate from the Cyprus Tax Department. Such certificate is usually needed by foreign tax authorities in order to apply the provisions of a double tax treaty with Cyprus (e.g. apply lower or eliminated withholding taxes on payments to Cyprus residents) and/or confirm that an individual is indeed tax resident in Cyprus. It is noted that the issuance of a tax residency certificate attracts a stamp duty of €80.

Read More

Individuals Relocating To Cyprus (Non-Dom)

Preface

Cypriot tax legislation includes several tax incentives for individuals who seek to relocate and become Cyprus tax residents.
The non-domiciled provisions, exempt high net worth individuals and entrepreneurs from Cyprus taxes on any dividends and passive interest earned from any source. At the same time, the absence of capital gains tax on the disposal of shares and the absence of wealth and inheritance tax make Cyprus a very promising alternative for people looking for a tax friendly home.

Moreover, in order for companies to enhance their corporate presence in Cyprus, the law includes several provisions facilitating the relocation of employees, a notable example the exemption of 50% of the income for any executive earning more than €100.000 per annum.

WHY CYPRUS

Cyprus’ offers a wonderful living experience combining a stress-free and relaxed way of life in a safe environment with a contemporary character, ideal for people who seek balance between work and pleasure.


HIGHLIGHTS 

 • The safest country in the World for countries with less than 5 million population (ValuePenguin.com, 2015)
 • Multicultural environment, over 20% of the population in Cyprus are non-Cypriots (Population Census, 2011) 
 • Clean waters with the highest number of Blue Flag beaches per capita in the world (EU Blue Flag ranking, 2015) 
 • The 5th best relocation destination worldwide (Knight Frank Global Lifestyle Review, 2013) ▪
 • Limassol, the second biggest city has been ranked 4th best retirement destination globally (Knight Frank Global Lifestyle Review, 2016)

Cyprus International Trusts

PREFACE

Cyprus International Trusts are widely used for a variety of purposes. We set out below the various uses of trust, the key characteristics of Cyprus International Trusts and the tax treatment of trusts in Cyprus.

WHAT IS A TRUST

A trust is an arrangement, a legal agreement, whereby a person (the trustee) holds and deals with property (trust property) as its nominal owner for the benefit of persons (the beneficiaries). In simple terms, a trust is created when a settlor transfers ownership of certain assets to a trustee and the trustee then manages them for the benefit of the beneficiary/ies in accordance with the wishes of the settlor.

USES OF A TRUST

There are various reasons for establishing a trust. It could be for charitable or personal reasons as well as for commercial and business purposes. For example, a trust may be created:

For estate planning purposes e.g. for one to arrange the management and disposal of his/her estate after death and to name specific beneficiaries for which the trustee will provide benefits

For asset protection purposes e.g. the trust property becomes property of the trustee and is no longer in the possession of the settlor who may operate in a litigious employment

To holding property for which the settlor does not wish to hold ownership ▪ For tax planning purposes, e.g. elimination of inheritance tax, capital gains tax, transfer fees and other

 • For confidentiality reasons e.g. a person may not want his/her name to appear as owner of an asset
 • To protect property against spendthrift people
 • To enable charitable objects to be carried out
 • To hold property for minors or successive generations of a family
 • To provide pensions for employees and dependents
 • To provide an incentive to the workforce: e.g. via employee trusts of various kinds
 • To provide secretly for others
 • As the top holding investment vehicle for a group of companies
 • As part of commercial arrangements to protect certain interests
 • To establish a fund for the benefit of family members according to future needs as and when they arise
 • To make provision for abstract purposes which are not charitable through a purpose trust