Μέτρα στήριξης των εργαζομένων και της οικονομίας – 09/01/2021

Μέτρα στήριξης των εργαζομένων και της οικονομίας – 09/01/2021

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλισεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου παρουσίασε τα νέα Σχέδια Στήριξης των εργαζομένων και της οικονομίας, ενόψει των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Τα Σχέδια έχουν ως ακολούθως:

1.    Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

ΠερίοδοςΔικαιούχοι ΣχεδίουΑριθμός Εργαζομένων της ΕπιχείρησηςΠοσοστό Κάλυψης ΕργοδοτουμένωνΠοσοστό Μισθολογικής Επιδότησης
Ιανουάριος 2021  Δικαιούχοι του Ειδικού Σχεδίου είναι:   i.         νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για την περίοδο 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. ii.         νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. iii.         Οικονομικές δραστηριότητες (και με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου 2021 είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021.μέχρι 9 εργαζόμενοι  100%60%
  πέραν των 9 εργαζομένων97% 
 • Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
 • Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

2.    Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό.


Περίοδος
Μείωση Κύκλου ΕργασιώνΠοσοστό Κάλυψης ΕργοδοτουμένωνΠοσοστό Μισθολογικής Επιδότησης
Ιανουάριος 2021  Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 30% – 40%45% του συνόλου των εργοδοτουμένων.60%
 Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 40% – 65%65% του συνόλου των εργοδοτουμένων. 
 Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 65% – 80%75% του συνόλου των εργοδοτουμένων. 
 Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%97% του συνόλου των εργοδοτουμένων. 
 • Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι.
 • Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
 • Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

3.    Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε Επαρχία της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

ΠερίοδοςΠοσοστό Μείωσης Κύκλου Εργασιών / Ποσοστό ΠληρότηταςΠοσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριο-ποιηθούνΠοσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που δεν  θα επαναδραστηριο-ποιηθούνΠοσοστό Μισθολογικής Επιδότησης
Ιανουάριος 2021πέραν του 40% μείωση του κύκλου εργασιών για την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του προηγούμενου έτους για επιχειρήσεις που ήταν δραστηριοποιημένες ή πληρότητα μικρότερη από 60% για επιχειρήσεις που δεν ήταν δραστηριοποιημένες κατά την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του προηγούμενου έτους Το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών / το ποσοστό πληρότητας θα πρέπει να αφορούν ολόκληρη την υπό αναφορά περίοδο (μηνιαία).90%97%60%

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

 • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2,8% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια.
 • Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που θα λειτουργούν μόνο τα καφεστιατόρια θα θεωρούνται επαναδραστηριοποιημένες.
 • Ως Μη Επαναδραστηριοποιημένες Επιχειρήσεις θα θεωρούνται και οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που εκτελούν εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης ή άλλες συναφείς εργασίες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συνήθεις εργασίες στο αντικείμενο των υπό αναφορά επιχειρήσεων.
 • Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
 • Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

4.    Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ξεχωριστός Αριθμός Μητρώου Εργοδότη):

 1. της οποίας η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή
 2. ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

ΠερίοδοςΠοσοστό Μείωσης Κύκλου ΕργασιώνΑριθμός Εργαζομένων της ΕπιχείρησηςΠοσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούνΠοσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που δεν  θα επαναδραστηριοποιηθούνΠοσοστό Μισθο-λογικής Επιδότησης
Ιανουάριος 2021  Δύνανται να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο: (α)      Όσες επιχειρήσεις δεν θα δραστηριοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου  2021 (Έντυπο ΕΕΑ11)   (β)      Όσες επιχειρήσεις αναφέρονται πιο πάνω και δραστηριοποιούνται εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40% για την περίοδο από την από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου  2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του προηγούμενου έτους, τότε η σύγκριση θα γίνει με τον Σεπτέμβριο 2019 και τον υπό αναφορά μήνα (‘Εντυπο ΕΕΑ10)   (γ)      Οποιαδήποτε επιχείρηση κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου  2021, για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν δραστηριοποιημένη και για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν μη δραστηριοποιημένη, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο ανάλογα με την περίπτωση (Έντυπα ΕΕΑ10 και ΕΕΑ11).μέχρι 3 εργαζόμενοι  100%97%60%
  πέραν των 3 εργαζομένων65%  

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

 • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
 • Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός, μη περιλαμβανομένης της Κυριακής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.
 • Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 10% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια
 • Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
 • Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

5.    Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων

Το Σχέδιο απευθύνεται σε:

 • οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου 2021.
 • λάμβανε ανεργιακό επίδομα για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή εντός της περιόδου από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020 και
 • βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τον χρόνο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων.

Το Ειδικό Επίδομα ισούται με ποσό €500 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια.

6.    Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Η αίτηση για το εν λόγω Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται από αυτοτελώς εργαζομένους:

i.     οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και

ii.    οι οποίοι είναι εργοδότες και απασχολούν μέχρι δύο (2) εργοδοτούμενους και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια από τις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες:

Α/ΑΠεριγραφή Επαγγέλματος
 1.Φωτογράφοι
 2.Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης
 3.Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)
 4.Οδηγοί ταξί
 5.Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων
 6.Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων
 7.Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες)
 8.Αυτοτελώς Εργαζόμενοι στα Ξενοδοχεία
 9.Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις τίθενται σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα εν ισχύ εντός της υπό αναφορά περιόδου (1η ως 31η Ιανουαρίου 2021) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
10.Αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για οποιαδήποτε περίοδο εντός Ιανουαρίου 2021, αλλά δραστηριοποιείται σε παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. παράδοση κατ’ οίκον από εστιατόριο) – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή
11.Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή

και iii. εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%, ή του 80% για όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο σημείο (11) πιο πάνω, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021  μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή από τη 10η μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που δεν απασχολούνταν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2021 μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Νοείται ότι για τους αυτοτελώς εργαζόμενους που εντάσσονται στην κατηγορία (10) πιο πάνω, η μείωση του κύκλου εργασιών θα αφορά την περίοδο κατά την οποία σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας τελούσαν υπό υποχρεωτική αναστολή για την περίοδο Ιανουαρίου 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

7.  Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID -19, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και οι εν λόγω εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό ως προς τη φύση της ασθένειάς τους, σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy), υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης τους βεβαιώνει ότι ο εργοδοτούμενος δεν μπορεί λόγω της φύσης της εργασίας του να εργαστεί εξ’ αποστάσεως ή σε χώρο όπου δεν συναλλάττονται με το κοινό

Όσοι εργοδότες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τους εργαζόμενους τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου, αλλά υποχρεούνται να τους περιλάβουν στις αιτήσεις τους στα εν λόγω Ειδικά Σχέδια.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία.

Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

8.             Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι  έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή / και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών.

Όσοι εργοδότες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τους εργαζόμενους τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου, αλλά υποχρεούνται να τους περιλάβουν στις αιτήσεις τους στα εν λόγω Ειδικά Σχέδια.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών.

Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στο 60% του μισθού του δικαιούχου, με ανώτατο όριο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

Η περίοδος παροχής του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εβδομάδες συνολικά και για τους δύο γονείς και ο τρόπος υπολογισμού που παρουσιάζεται πιο πάνω θα εφαρμόζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.

Αν ο ένας γονέας λάβει το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να το λάβει για την ίδια περίοδο.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ν ΚΥΠΡΟΥ

Παρουσίαση νέου πακέτου μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων – 09.01.2021

Παρουσίαση νέου πακέτου μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων – 09.01.2021

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσίασε το νεο πακέτο Σχεδίων Στήριξης των Επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων.

Τα νεα Σχέδια έχουν ως ακολούθως:

1.ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΣΚΟΠΟΣ

 • Κάλυψη ενοικίων, δόσεων, ή άλλων λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 •   Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 35%, λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 σε σύγκριση με το 2019. Η επιχείρηση/ αυτοτελώς εργαζόμενος δεν πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε από τις οικονομικές δραστηριότητες που θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη του Σχεδίου εντός Ιανουαρίου.
 • Νέες επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν εντός του 2020 και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών πέραν του 35%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο κύκλο εργασιών του τομέα τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.
 • Έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις υποχρεώσεις τους στον ΦΠΑ.
 • Έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις για ΦΠΑ του μηνός Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου του 2020.
 •  Έχουν υποχρέωση για επαναλειτουργία των επιχειρήσεων εντός του 2021.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Το ύψος της επιδότησης, υπολογίζεται με ειδικό αλγόριθμο με βάση:

 •  Τον αριθμό των βδομάδων που η επιχείρηση τελεί υπό μερική ή ολική αναστολή λειτουργίας, ή που έχει επηρεαστεί από την πανδημία λόγω της φύσης της οικονομικής δραστηριότητας. 
 •  Την επιβολή ποσοστού επί του μέσου εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης για το 2019 αναλόγως με το ύψος της μείωσης του κύκλου εργασιών της το 2020, σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο κύκλο εργασιών ανά βδομάδα του 2019.
 •  Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός 2020 η βάση σύγκρισης είναι ο μέσος εβδομαδιαίος κύκλος εργασιών του υποτομέα / τομέα δραστηριοποίησης τους του 2019.
 •  Για επιχειρήσεις που αναστέλλεται ή επηρεάζεται η δραστηριότητα τους εντός του 2021 και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ η βάση υπολογισμού είναι ο μέσος όρος του εβδομαδιαίου κύκλου εργασιών τους τον Ιανουάριο του 2020.
 •  Για σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης, ο κύκλος εργασιών της περιόδου Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου του 2021 θα υπολογιστεί ως μηδενικός.

Το ανώτατο ύψος επιδότησης καθορίζεται στις €300.000 και το ελάχιστο στις €1.000.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

 • Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία δεν έχει πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19 (με την προκήρυξη του Σχεδίου θα δημοσιευτεί λίστα οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο υπό αναφορά σχέδιο, όπως και στα σχέδια στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και επιχειρήσεις που οι σκοποί τους δεν είναι κερδοσκοπικοί.

Αριθμός επιδοτούμενων επιχειρήσεων:

Περίπου 30,000.

Προϋπολογισμός Σχεδίου:

Εκτίμηση 200 εκ. Ευρώ.

Παράδειγμα:

Οικονομική Δραστηριότητα: Κέντρο Εστίασης

Κύκλος εργασιών 2019: 685,251

Μείωση Κύκλου εργασιών: 36.5%

Επιδότηση: 8,411 Ευρώ

Οικονομική Δραστηριότητα: Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τέχνες του θεάματος

Κύκλος εργασιών 2019: 1.700000

Μείωση Κύκλου εργασιών: 90%

Επιδότηση: 49,438 Ευρώ

Οικονομική Δραστηριότητα: Παραγωγή οίνου

Κύκλος εργασιών 2019: 795,400

Μείωση Κύκλου εργασιών: 46%

Επιδότηση: 9,000 Ευρώ

Οικονομική Δραστηριότητα: Ταξιδιωτικοί Πράκτορες

Κύκλος εργασιών 2019: 318,000

Μείωση Κύκλου εργασιών: 95%

Επιδότηση: 9,000Ευρώ

Οικονομική Δραστηριότητα: Καφετέρια

Κύκλος εργασιών 2019: 341,394

Μείωση Κύκλου εργασιών: 63%

Επιδότηση: 6,800Ευρώ

Οικονομική Δραστηριότητα: Γυμναστήρια

Κύκλος εργασιών 2019: 311,584

Μείωση Κύκλου εργασιών: 80%

Επιδότηση: 8,900Ευρώ

Οικονομική Δραστηριότητα: Κέντρο Διασκέδασης (σε πλήρη αναστολή από το Μάρτιο 2020)

Κύκλος εργασιών 2019: 3,000,000

Μείωση Κύκλου εργασιών: 69%

Επιδότηση: 190,000Ευρώ

Επισημαίνεται ότι, πρόσθετα, οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν στήριξη του μισθολογικού κόστους τους, μέσα από τα Σχέδια που θα ανακοινώσει σε λίγο η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ.

ΣΚΟΠΟΣ:

Κάλυψη ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων αυτοτελώς εργαζομένων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 Αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΦΠΑ καθώς η αξία των φορολογητέων συναλλαγών τους είναι μικρότερη των €15.600 ετησίως, και οι οποίοι πλήγηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Αυτοτελώς εργαζόμενοι που δεν τηρούν το κριτήριο του κύκλου εργασιών €15,600 ανά έτος και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΦΠΑ θα λάβουν πρόσθετη επιδότηση ίση με το 50% του μηνιαίου επιδόματος που λαμβάνουν με βάση το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαδικασία θα ανακοινωθεί εντός Ιανουαρίου. Εξαιρείται της επιδότησης η κατηγορία  αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίοι στις δηλώσεις τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωναν εισόδημα κάτω των €150. Σε αυτούς καταβάλλεται ήδη ελάχιστο επίδομα ύψους €300 από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/06/2021.

Με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν (2η  φάση πανδημίας του COVID-19 και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) επαναξιολογήθηκε η χρησιμότητα υλοποίησης της δυνατότητας για επαγωγή ορισμένων δανειοληπτών σε νέο μορατόριουμ στη βάση στοχευμένων αρχών.

Η προσωρινή προστασία στοχευμένων κατηγοριών δανειοληπτών, είναι απαραίτητη για να προσφέρει μια ανάσα στους πολίτες και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με υποθηκευμένη την κύρια κατοικία τους καθώς και στις επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων θα παύσει με τα νέα επικείμενα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ άλλων, η νέα αναστολή συνδράμει και στην αναχαίτηση/ μείωση του νέου κύματος μη εξυπηρετούμενων δανείων που αναμένεται λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

Γι’ αυτό το λόγο, το περασμένο διάστημα εργαστήκαμε σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, την οποία και ευχαριστώ εκ νέου, ούτως ώστε να συνδυάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο τα νομισματικά όσο και τα δημοσιονομικά μας εργαλεία, σε ένα κοινό μέτωπο, στον πόλεμο κατά των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του Κορωνιού.

Χτες, το Υπουργικό Συμβούλιο, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ενέκριναν αναστολή της αποπληρωμής δόσεων, και την επόμενη βδομάδα θα εκδοθεί σχετικό Διάταγμα. Οι κύριες παράμετροι του διατάγματος έχουν ως ακολούθως:

 • Περίοδος αναστολής δόσεων:

Μέχρι 6 μήνες, από 1/1/2021 έως 30/06/2021. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι  31/1/2021, με δυνατότητα αναδρομικότητας, και θα εγκρίνονται/απορρίπτονται μέχρι 28/2/2021.

 • Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί: μόνο τα ΑΠΙ, οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης και μη πιστωτικά ιδρύματα και μεσίτες πιστώσεων για σύναψη συμβάσεων πίστωσης για καταναλωτές σε σχέση με ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία.
 • Εύρος πιστωτικών διευκολύνσεων: στο νέο διάταγμα εμπίπτουν πιστωτικές διευκολύνσεις με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 • Μεταχείριση νέων δανείων: δεν καλύπτονται δάνεια που υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

Δικαιούχοι:

 • Πιστωτικές διευκολύνσεις ανεξαρτήτως σκοπού με υποθήκη την κύρια κατοικία μέχρι €350.000, από φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 •  Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού από εταιρείες  και αυτοτελώς εργαζομένους οι εργασίες των οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το Διάταγμα που εκδόθηκε από  τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260)  στις 8 Ιανουαρίου 2021.
 • Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού από εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου.
 •  Πιστωτικές διευκολύνσεις που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, οι δικαιούχοι των οποίων υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση τα διατάγματα του έτους 2020, η εκδήλωση ενδιαφέροντος τους εγκρίθηκε από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και δεν έχουν συμπληρώσει περίοδο εννέα μηνών σε αναστολή. Οι δικαιούχοι, θα δικαιούνται να υποβάλουν νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη σωρευτικής διάρκειας αναστολής δόσεων και τόκων για περίοδο 9 μηνών.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Α) Δίμηνη Αναστολή (για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο) της υποχρέωσης καταβολής του 70% του ενοικίου για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών με βάση το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας για το μήνα Ιανουάριο. Η διευθέτηση των οφειλών θα γίνει μέχρι το Φεβρουάριο του 2022.

Β) Μη καταβολή ενοικίων προς το Κράτος και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου από τους ιδιώτες ενοικιαστές ακινήτων του ποσού του ενοικίου που αντιστοιχεί στο μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, όπως αυτό προβλέπεται στα ενοικιαστήρια συμβόλαια τα οποία βρίσκονται σε ισχύ.

Τα πιο πάνω μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή με την έκδοση Διατάγματος με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Γ) Επέκταση της περιόδου φορολογικών ελαφρύνσεων σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021

 •   Παραχώρηση φορολογικής πίστωσης φόρου ίσο με 50% της μείωσης του ενοικίου, όταν ο ιδιοκτήτης προβεί σε μείωση ενοικίου για περίοδο μέχρι έξι μηνών εντός του 2021. Για να καταστεί δικαιούχος της πίστωσης, η μείωση του μηνιαίου ενοικίου θα πρέπει να είναι μεταξύ 30% και 50%. Με αυτό τον τρόπο επωφελείται ο ενοικιαστής και δίνεται σημαντικό κίνητρο στον ιδιοκτήτη για να προχωρήσει στη μείωση, ενώ το μισό ύψος της μείωσης το επιμερίζεται ο φορολογούμενος.
 •   Μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα για τα ακαθάριστα ενοίκια της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Μαρτίου 2021 επί των οποίων καταβάλλεται έκτακτη εισφορά, με ποσό που ισούται με το 50% της μείωσης του ενοικίου στην οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατό του μηνιαίου ενοικίου.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Η Κυβέρνηση καλεί τους ιδιοκτήτες να εκμεταλλευτούν το κίνητρο και την κρατική αρωγή, και να προβούν σε μειώσεις ενοικίων σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, προς όφελος τόσο της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων από τις οποίες αποκομίζουν εισοδήματα, όσο και για την προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας γενικότερα.

5. ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.

Από την πρώτη Ιανουαρίου, παρατείνεται για περίοδο έξι (6) μηνών το Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, μέχρι τις 30/6/2021. Πρόσθετα με την παράταση, έχουν γίνει βελτιώσεις στο Σχέδιο. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εγκεκριμένου λογιστή του αιτητή για τις πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους.

6.  ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΤΑΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.

Από την πρώτη Ιανουαρίου, παρατείνεται για περίοδο έξι (6) μηνών το Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, μέχρι τις 30/6.2021. Σε αυτά, δύναται πλέον να περιληφθούν και νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία κατά την έκδοση τους ενοποιήθηκαν με υφιστάμενα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το ενοποιημένο δάνειο δεν υπερβαίνει τις €300.000.
 • Η συμφωνία για το νέο στεγαστικό δάνειο υπογράφηκε μετά την 1ην Μαρτίου 2020.
 •  Έχουν ενοποιηθεί στο νέο δάνειο εκτός του νέου στεγαστικού δανείου εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδίου σκοπού και τα οποία δεν παρουσίαζαν πέραν των 90 ημερών σε καθυστέρηση.
 •  Θα επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου που αφορά μόνο το νέο στεγαστικό δάνειο.
 • Το δάνειο και οι δανειολήπτες θα πληρούν όλες τις άλλες πρόνοιες του Σχεδίου.

Υπενθυμίζεται  ότι τα δυο πιο πάνω Σχέδια τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020 και έληγαν στις 31/12/2020. Δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει μέχρι σήμερα εκδηλωθεί και με απώτερο στόχο να δοθεί περισσότερος χρόνος σε επιχειρήσεις και πολίτες να ενταθούν στα Σχέδια, δίνεται παράταση έτσι ώστε να καλύπτονται επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1/03/2020 μέχρι 30/06/2021.

Temporary Tax 2nd Installment – 2020

English

We would like to remind you that the date of payment of the first installment of your Temporary Tax 2nd Installment – 2020 is 31 December 2020.

Tax provisions on temporary taxation

Every Cyprus company and a physical person with taxable income is required to calculate the estimated profits of the same year and pay the corresponding tax in two equal installments on July 31 and December 2020.

If the expected taxable profit declared in the temporary tax return is less than 75% of the company’s final tax profit, then an additional tax of 10% is added to the final tax to be paid.

Profits of 2020

You should have already calculated your profits for 2020 and already paid the first installment of the temporary tax on 31 Juy 2020.

Assuming the calculation of your profit remains the same, then you need to pay by 31 December 2020 the second temporary tax installment. The amount payable is equal to the amount of temporary tax you paid in December 2020. The relevant tax can be paid online via JCC Smart here (click).

It is noted that late payment of the second installment results in interest at the rate of 3.5% on the amount payable and a 5% extra charge.

Revision of temporary tax return

If you do not pay the first provisional tax installment and/or wish to revise the calculation of your profit upwards (and therefore the corresponding tax), you can do so until 31 December 2020. The upwards revision needs to be created via Cyprus Tax Portal and any excess between the first and second installment needs to be paid only via Internet Banking to the Tax Authorities.

In the case the second instalment remains the same with the first installment can be paid either via bank transfer directly to the Tax Authorities or via JCC.

In the case a downwards revision is applicable the T.D. 5 Form needs to be completed for individuals and T.D. 6 form for legal entities. The form will need to be submitted electronically to the Tax Authorities. Both payments can be done either via JCC or via the Tax Portal (Bank transfer)

Our view

We generally propose the payment of all taxes including temporary taxation within the time limits provided by the Department of Taxation. As you can appreciate, if you have taxable profits but you do not pay the corresponding temporary tax in the same year, there is an extra tax of 10% plus interest and charges.

Contact us

We are at your disposal to assist you with the relevant calculations as well as by completing and submitting the relevant tax returns.

Ελληνικα 

Σας υπενθυμίζουμε πως η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης της προσωρινής σας φορολογίας για το 2020 είναι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Φορολογικές πρόνοιες περί προσωρινής φορολογίας

Κάθε Κυπριακή εταιρεία και φυσικό πρόσωπο (εκτός μισθωτών) με φορολογητέα εισοδήματα, υποχρεούται να υπολογίσει τα προσδοκόμενα κέρδη του ιδίου έτους και να προπληρώσει τον ανάλογο φόρο σε δύο ισόποσες δόσεις στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου.

Εάν το αναμενόμενο κέρδος που δηλώθηκε στην προσωρινή φορολογία είναι χαμηλότερο από το 75% του τελικού φορολογικού κέρδους της εταιρείας, τότε επιβάλλεται ένας πρόσθετος φόρος σε συντελεστή 10% ο οποίος προστίθεται στο φόρο που πρέπει να καταβληθεί.

Κέρδη 2020

Θεωρητικά έχετε ήδη υπολογίσει τα κέρδη σας για το 2020 και έχετε ήδη πληρώσει την πρώτη δόση της προσωρινής φορολογίας στις 31 Ιουλίου 2020.

Νοουμένου ο υπολογισμός των κερδών που έχετε κάνει παραμένει ο ίδιος, τότε χρειάζεται να πληρώσετέ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και την δεύτερη δόση προσωρινής φορολογίας. Το ποσό που θα πληρώσετε είναι το ίδιο με το ποσό φόρου που πληρώσατε τον Ιούλιο 2020. Ο ανάλογος φόρος μπορεί να πληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω JCC Smart στον εξής σύνδεσμο

Σημειώνεται πως η μη έγκαιρη εξόφληση της δεύτερης δόσης συνεπάγεται με την επιβολή τόκου προς 3,5% επί του πληρωτέου ποσού και 5% επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Αναθεώρηση προσωρινής φορολογίας

Σε περίπτωση που δεν πληρώσατε την πρώτη δόση προσωρινής φορολογίας ή/και επιθυμείτε να αναθεωρήσετε προς τα πάνω τον υπολογισμό των κερδών σας (άρα και τον ανάλογο φόρο), μπορείτε να το πράξετε μέχρι τις 31 Δεκέμβριου 2020.

Η άποψη μας

Γενικά προτείνουμε την πληρωμή όλων των φόρων συμπεριλαμβανομένου και της προσωρινής φορολογίας μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται από το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που έχετε φορολογητέα κέρδη αλλά δεν πληρώσετε την ανάλογη προσωρινή φορολογία εντός του ιδίου έτους, προκύπτει σημαντικός έξτρα φόρος 10% και επιπλέον σημαντικοί τόκοι και επιβαρύνσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε με τους σχετικούς υπολογισμούς καθώς και με τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

Extended deadline for the submission of income tax returns for 2019 – New Deadline is 15 December 2020

ENGLISH

 1. Electronic submission of the personal income tax return by employees, pensioners (Form T.D.1) whose gross income exceeds €19.500 and for the payment of the final tax due. 

 1. Electronic submission of the self-employed persons (Form T.D.1 self-employed) with turnover not exceeding the € 70,000 and who do not have the obligations to prepared audited financial statements and for the payment of the relevant tax due. 

Русский 

Продление сроков подачи налоговой декларации за 2019 год 

20 октября 2020 года налоговый департамент объявил, что сроки подачи налоговой деклации продлены до 30 ноября 2020 года: 

а. Электронная подача декларации о подоходном налоге с населения, работниками, пенсионерами (форма T.D.1), чей валовой доход превышает €19. 500 евро, и для уплаты окончательной суммы налога. 

б. Электронная подача самозанятых лиц (форма T.D.1 самозанятые) с оборотом, не превышающим €70.000 евро, которые не имеют обязательств по подготовлению аудированной финансовой отчетности и по уплате соответствующих налогов. 

Ελληνικά  

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το  2019 και για την πληρωμή του φόρου. 

Σύμφωνα με διάταγμα που εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020, οι ακόλουθες προθεσμίες παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020: 

 1. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος για το 2019 από μισθωτούς και συνταξιούχους (Έντυπο Τ.Φ.1 μισθωτού), των οποίων το μεικτό εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500, καθώς και η πληρωμή του τελικού φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία) για το 2019. 

 1. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος για το 2019 αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και που δεν έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η πληρωμή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), για το έτος 2019. 

Extended deadline for the submission of income tax returns for 2019

ENGLISH

 1. Electronic submission of the personal income tax return by employees, pensioners (Form T.D.1) whose gross income exceeds €19.500 and for the payment of the final tax due. 

 1. Electronic submission of the self-employed persons (Form T.D.1 self-employed) with turnover not exceeding the € 70,000 and who do not have the obligations to prepared audited financial statements and for the payment of the relevant tax due. 

Русский 

Продление сроков подачи налоговой декларации за 2019 год 

20 октября 2020 года налоговый департамент объявил, что сроки подачи налоговой деклации продлены до 30 ноября 2020 года: 

а. Электронная подача декларации о подоходном налоге с населения, работниками, пенсионерами (форма T.D.1), чей валовой доход превышает €19. 500 евро, и для уплаты окончательной суммы налога. 

б. Электронная подача самозанятых лиц (форма T.D.1 самозанятые) с оборотом, не превышающим €70.000 евро, которые не имеют обязательств по подготовлению аудированной финансовой отчетности и по уплате соответствующих налогов. 

Ελληνικά  

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το  2019 και για την πληρωμή του φόρου. 

Σύμφωνα με διάταγμα που εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020, οι ακόλουθες προθεσμίες παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020: 

 1. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος για το 2019 από μισθωτούς και συνταξιούχους (Έντυπο Τ.Φ.1 μισθωτού), των οποίων το μεικτό εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500, καθώς και η πληρωμή του τελικού φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία) για το 2019. 

 1. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος για το 2019 αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και που δεν έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η πληρωμή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση (αυτοφορολογία), για το έτος 2019. 

SUBMISSION OF INCOME TAX RETURNS FOR THE YEAR OF 2019

English

On 25th August 2020, the Tax Department by an announcement informed the taxpayers that due to technical issues, the Income Tax Returns for the year of 2019 for: 

Employees, pensioners (Form T.D.1) and self-employed persons (Form T.D.1 self-employed) with turnover not exceeding the € 70,000, are not yet available for submission through TAXISnet. 

Due to the delay observed, the Tax Officer, intends to extend the submission of the above Income Tax Returns after the 30th October 2020, if necessary, to give the necessary time to all taxpayers  to submit their Income Tax Return in a timely and correct manner. 

The Tax Department apologizes for any inconvenience that may have been caused by the prolonged delay and informs that there is no cause for concern.  

The Taxis net users will receive a notification in their email (TAXISnet email address) when the Income Tax Returns for the year of 2019 will be ready for submission. 

Ελληνικα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019 (ΤΦ1_ατόμου και ΤΦ1_αυτοεργοδοτούμενου) Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, λόγω τεχνικών ζητημάτων, οι Δηλώσεις Εισοδήματος 2019 για:

(α) μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1_ατόμου) και

(β) αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000 (ΤΦ1_αυτοεργοδοτούμενου), δεν είναι ακόμη διαθέσιμες για υποβολή μέσω TAXISnet .

Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε, ο Έφορος Φορολογίας, προτίθεται να παρατείνει την υποβολή των πιο πάνω Δηλώσεων και μετά την 30η Οκτωβρίου 2020, εφόσον χρειαστεί, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλους τους φορολογούμενους να υποβάλουν έγκαιρα και ορθά τη Φορολογική τους Δήλωση.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία μπορεί να προκλήθηκε από την παρατεταμένη καθυστέρηση και ενημερώνει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι χρήστες TAXISnet θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (TAXISnet email address), όταν η Δήλωση Εισοδήματος 2019 θα είναι έτοιμη για υποβολή.

Temporary Tax – 2020

English

We would like to remind you that the date of payment of the first installment of your temporary tax for 2020 is 31 July 2020.

Tax provisions on temporary taxation

Every Cyprus company and a physical person with taxable income is required to calculate the estimated profits of the same year and pay the corresponding tax in two equal installments on July 31 and December 31.

If the expected taxable profit declared in the temporary tax return is less than 75% of the company’s final tax profit, then an additional tax of 10% is added to the final tax to be paid.

Profits of 2020

You should have already calculated your profits for 2020 and already paid the first installment of the temporary tax on 31 July 2020.

Assuming the calculation of your profit remains the same, then you need to pay by 31 December 2020 the second temporary tax installment. The amount payable is equal to the amount of temporary tax you paid in July 2020. The relevant tax can be paid online via JCC Smart here (click).

It is noted that late payment of the second installment results in interest at the rate of 3.5% on the amount payable and a 5% extra charge.

Revision of temporary tax return

If you do not pay the first provisional tax installment and/or wish to revise the calculation of your profit upwards (and therefore the corresponding tax), you can do so until 31 December 2020.

Our view

We generally propose the payment of all taxes including temporary taxation within the time limits provided by the Department of Taxation. As you can appreciate, if you have taxable profits but you do not pay the corresponding temporary tax in the same year, there is an extra tax of 10% plus interest and charges.

Contact us

We are at your disposal to assist you with the relevant calculations as well as by completing and submitting the relevant tax returns.

Ελληνικα 

Σας υπενθυμίζουμε πως η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης της προσωρινής σας φορολογίας για το 2020 είναι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Φορολογικές πρόνοιες περί προσωρινής φορολογίας

Κάθε Κυπριακή εταιρεία και φυσικό πρόσωπο (εκτός μισθωτών) με φορολογητέα εισοδήματα, υποχρεούται να υπολογίσει τα προσδοκόμενα κέρδη του ιδίου έτους και να προπληρώσει τον ανάλογο φόρο σε δύο ισόποσες δόσεις στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου.

Εάν το αναμενόμενο κέρδος που δηλώθηκε στην προσωρινή φορολογία είναι χαμηλότερο από το 75% του τελικού φορολογικού κέρδους της εταιρείας, τότε επιβάλλεται ένας πρόσθετος φόρος σε συντελεστή 10% ο οποίος προστίθεται στο φόρο που πρέπει να καταβληθεί.

Κέρδη 2020

Θεωρητικά έχετε ήδη υπολογίσει τα κέρδη σας για το 2020 και έχετε ήδη πληρώσει την πρώτη δόση της προσωρινής φορολογίας στις 31 Ιουλίου 2020.

Νοουμένου ο υπολογισμός των κερδών που έχετε κάνει παραμένει ο ίδιος, τότε χρειάζεται να πληρώσετέ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και την δεύτερη δόση προσωρινής φορολογίας. Το ποσό που θα πληρώσετε είναι το ίδιο με το ποσό φόρου που πληρώσατε τον Ιούλιο 2020. Ο ανάλογος φόρος μπορεί να πληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω JCC Smart στον εξής σύνδεσμο

Σημειώνεται πως η μη έγκαιρη εξόφληση της δεύτερης δόσης συνεπάγεται με την επιβολή τόκου προς 3,5% επί του πληρωτέου ποσού και 5% επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Αναθεώρηση προσωρινής φορολογίας

Σε περίπτωση που δεν πληρώσατε την πρώτη δόση προσωρινής φορολογίας ή/και επιθυμείτε να αναθεωρήσετε προς τα πάνω τον υπολογισμό των κερδών σας (άρα και τον ανάλογο φόρο), μπορείτε να το πράξετε μέχρι τις 31 Δεκέμβριου 2020.

Η άποψη μας

Γενικά προτείνουμε την πληρωμή όλων των φόρων συμπεριλαμβανομένου και της προσωρινής φορολογίας μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται από το Τμήμα Φορολογίας.

Όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που έχετε φορολογητέα κέρδη αλλά δεν πληρώσετε την ανάλογη προσωρινή φορολογία εντός του ιδίου έτους, προκύπτει σημαντικός έξτρα φόρος 10% και επιπλέον σημαντικοί τόκοι και επιβαρύνσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε με τους σχετικούς υπολογισμούς καθώς και με τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

EXTENSION TO THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF THE INCOME TAX RETURNS FOR THE YEAR OF 2019 AND PAYMENT OF INCOME TAX DUE.

English

By an Order of the Minister of Finance,  dated 1st June 2020,  the deadline for the electronic submission of the 2019 income tax returns for employees, pensioners (Form T.D.1)  and self-employed persons (Form T.D.1 self-employed) with turnover not exceeding the € 70,000 is extended until 30th October 2020.  The extension also applies to the payment of the related income tax due. 

It should be noted that the obligation to submit an Income Tax Return for the year 2019, arises ONLY when the Gross Annual Income exceeds € 19,500. 

Ελληνικα 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2019 για: (α) μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1) και (β) αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000 (ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020). Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτ.) για το έτος 2019, προκύπτει ΜΟΝΟ όταν το Μεικτό Ετήσιο Εισόδημα υπερβαίνει τις €19,500

Μέτρα για αντιμετώπιση του κορωνοϊού – Covid 19

Μέτρα για αντιμετώπιση του κορωνοϊού – Covid 19

 • ΓΕΣΥ:
  • Μη καταβολή της πρόσθετης καταβολής στο ΓΕΣΥ που προγραμματίζεται την 31ηΜαρτίου 2020 για δύο μήνες από εργοδότες, εργαζόμενους και το κράτος,  για ενίσχυση του τομέα υγείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του ιού και για μη επηρεασμό των εισοδημάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν από το κράτος.
 • ΦΠΑ:
  • Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Αφορά επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από 1 εκ. ευρώ σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος των εργασιών μειώθηκε πέραν του 25%, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020. Αυτό το μέτρο αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων και είναι περίπου 240 εκ. ευρώ.
  • Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και από 9% σε 7% για περίοδο τριάμισι μηνών, αμέσως μετά τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας προς ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τόνωση της κατανάλωσης. Κόστος 70 εκ. ευρώ.
 • Φόρος Εισοδήματος:
  • Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
  • Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για όσους είχαν υποχρέωση να το πράξουν μέχρι την 31.3.2020. Η νέα προθεσμία είναι 31.5.2020
 • Τραπεζικός τομέας:
  • Η ΕΚΤ έχει ήδη μελετήσει μέτρα και με συνδρομή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, προς στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων. Στα πλαίσια των νέων μέτρων, τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν ρευστότητα από το ευρωσύστημα με σημαντικά ευνοϊκούς όρους. Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από την ΕΚΤ αφορούν μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των αποθεμάτων κεφαλαίων, που για τις κυπριακές συστημικές τράπεζες υπολογίζονται πέραν του 1,3 δις. Ευρώ. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξετάζει περαιτέρω μέτρα τοπικού χαρακτήρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τμήμα Κοινωνικών ασφαλίσεων:

 • Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.
 • Για την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται στο παρόν στάδιο να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, θα παραχωρείται επίδομα ως ακολούθως:
 • Για γονέα με μισθό μέχρι €2.500: για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.
 • Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται/λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν τη δικαιούται, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο που βρίσκεται σε υποχρεωτικό περιορισμό.
 • Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, εάν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται οι γιαγιάδες και παππούδες. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.
 • Η εν λόγω άδεια εφαρμόζεται για γονείς προσώπων με αναπηρίες και εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, όπως πιο πάνω που αναφέρεται το 15οέτος ηλικίας, νοουμένου ότι δεν παραχωρείται για τα εν λόγω πρόσωπα επίδομα φροντίδας.
 • Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα τους θα είναι ωσάν να ήταν εργαζόμενοι.
 • Για το δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους Υπουργούς ότι πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην οικία τους για φροντίδα τους παιδιών τους, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάσταση τους.

Σχέδιο Αναστολής Εργασιών:

 • Σε όσες επιχειρήσεις έχει σήμερα αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% εφαρμόζεται ειδικό Σχέδιο Αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων, με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα οιεπηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών. Όπως γνωρίζετε το ανεργιακό επίδομα είναι περίπου 60% του μισθού.
 • Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων, ύψους €10εκ, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%. Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθολογικού κόστους των υπαλλήλων. Οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλείδες του Σχεδίου θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη.

Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας:

 • Καταβολή επιδόματος, το οποίο θα ισούται με τις πλήρεις απολαβές που λαμβάναν τόσο καιρό, σε περίπου 5000 πρόσωπα που απασχολούνται σε απογευματινά και βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», και άλλα προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε:

 • Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσής της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.
 • Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε εργαζομένους με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.
 • Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, τη σύνταξη γήρατος όπως ονομαζόταν, και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας, νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.
 • Για σκοπούς ενίσχυσης των αυτοτελώς εργαζομένων, το επίδομα ασθενείας θα καταβάλλεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στους μισθωτούς, δηλαδή από την τέταρτη ημέρα, αντί από την ένατη όπως ισχύει σήμερα.
 • Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.
 • Δημιουργία κινητώνσυνεργείων για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα, φάρμακα που έχουν ανάγκη σε περίπτωση κατά την οποία βρίσκονται απομονωμένοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.

Cyprus Notional Interest (NID) Deduction

PREFACE

Companies can be financed via debt, equity or a combination of both. Debt – mostly in the form of loans – generates interest expense, which is usually a tax-deductible expense for the borrower. Equity on the other hand is associated with dividends, which are not deductible for tax purposes. This creates an incentive for companies to be funded via debt as opposed to equity. The Cypriot Notional Interest Deduction provisions (NID) introduced on 18 July 2016 aim to equalize this imbalance by introducing a servicing cost for equity. In simple terms, a Cyprus company financed with new equity is eligible to an annual notional deduction like interest. This deduction, if properly structured, can significantly reduce the taxable profits of a Cyprus company to an effective tax rate as low as 2,5%

Read More